Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Tạo ĐK phát triển hiệu quả các KCN

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng KCN và các doanh nghiệp KCN trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động công tác liên quan đến lĩnh vực phát triển KCN.

6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp mới 53 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), trong đó cấp 46 GCNĐT cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 7 GCNĐT trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 139,75 triệu USD, đạt hơn 100% so với kế hoạch năm; cấp 22 GCNĐT điều chỉnh vốn đầu tư (04 dự án trong nước, 18 dự án FDI), trong đó có 20 dự án tăng vốn là 161,43 triệu USD, 02 dự án giảm vốn là 2,19 triệu USD, tổng số vốn điều chỉnh là 159,24 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 298,99 triệu USD, bằng 85% kế hoạch năm 2014, diện tích thuê đất là 46,43 ha. So với cùng kỳ năm 2013, số dự án tăng 18% (53/45) và số vốn đầu tư đăng ký tăng 7%.

Lũy kế đến ngày 26/5/2014, đã có 740 dự án đầu tư được cấp GCNĐT vào các KCN tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7156,3 triệu USD. Trong đó có 308 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đầu tư là 1.231,51 triệu USD và 432 dự án FDI, tổng vốn đầu tư là 5.924,79 triệu USD, thuê 1.389,23 ha đất. Suất đầu tư đối với dự án thứ cấp đạt 9,67 triệu USD/dự án và 5,15 triệu USD/ha.

Dự án Tổ hợp nhà máy Samsung Display Bắc Ninh  tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh     của Công ty TNHH Samsung Display  có tổng mức đầu tư 1 tỷ USD đã được cấp        Giấy chứng nhận đầu tư ngày 02/7/2014

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư một số dự án vào các KCN  Bắc Ninh như: Dự án của Công ty Samsung Display với số vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ USD và dự án của Công ty Korea Circurt, vốn đầu tư 200 triệu USD; đã xác định thời gian để Tập đoàn Chemical Beyern báo cáo về dự án KCN hóa chất tại KCN Quế Võ 3 (tháng 8/2014).

Công tác quy hoạch, xây dựng các KCN

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã thụ lý, cấp chứng chỉ qui hoạch (CCQH) cho 24 doanh nghiệp; xác nhận thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất cho 23 doanh nghiệp; tham gia góp ý kiến thiết kế cơ sở 10 dự án; cấp giấy phép xây dựng cho 45 dự án; cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 03 dự án. Trong 6 tháng đầu năm, có 10 dự án khởi công mới và 35 công trình thuộc các dự án xây dựng theo giai đoạn; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 72,35% và trên diện tích thu hồi đạt 83,05%.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN

6 tháng đầu năm 2014, có 60 doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh đã đi vào hoạt động (chủ yếu là các doanh nghiệp thuê nhà xưởng). Luỹ kế đến nay, có 418 doanh nghiệp trong các KCN đi vào hoạt động: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 279.186 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2014, bằng 127% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 346.207 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm 2014, bằng 146% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 11,4 tỷ USD, đạt 50% kế hoạch năm 2014, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2013; giá trị xuất khẩu ước đạt 15 tỷ USD, bằng 56% kế hoạch năm 2014, bằng 123% so với cùng kỳ. Riêng Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) xuất khẩu 12,3 tỷ USD, nhập khẩu 8,9 tỷ USD; số thu nộp ngân sách ước đạt 3.916 tỷ đồng (trong đó thu nội địa là 2.673 tỷ đồng; thu hải quan 1.243 tỷ đồng), đạt 83% kế hoạch cả năm 2014, bằng 187% so với cùng kỳ 2013.

Công tác quản lý lao động và môi trường

Đến thời điểm hiện nay, các KCN Bắc Ninh sử dụng 151.366 lao động, tăng 4.498 lao động so với năm 2013. Trong đó lao động địa phương là 52.046 người, chiếm 34,38%, lao động nước ngoài là 1.656 người.

Ban đã thực hiện đăng ký nội quy lao động cho 26 doanh nghiệp; đăng ký thoả ước lao động cho 09 doanh nghiệp; cấp mới, cấp lại 351 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Đối với công tác quản lý môi trường, Ban đã tham gia hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho 34 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 26 công ty; kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường cho 4 dự án; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các KCN; kiểm tra tình hình khai thác nước ngầm và xử lý nước thải của 16 doanh nghiệp trong KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn; kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với 28 công ty.

Công tác dịch vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã tư vấn, hỗ trợ cho 50 doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng và tư vấn cho 3000 người lao động tìm việc làm; tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, nhà trọ, công nhân thuê trọ, giá một số mặt hàng thiết yếu, một số tuyến xe bus để phục vụ cho trang web; tổ chức hội thảo tuyên truyền tư vấn về sức khoẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khoẻ sinh sản tại 2 doanh nghiệp; giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh cho 30 doanh nghiệp; kết nối phòng khám đa khoa, ký hợp đồng khám chữa bệnh cho 5 doanh nghiệp.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; giới thiệu đến các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước về môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn, dự kiến làm việc với khoảng 15 nhà đầu tư.

 - Nỗ lực hoàn thiện xúc tiến dự án của Công ty Korea Circurt dự kiến đầu tư vào KCN Nam Sơn-Hạp Lĩnh hoặc KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn; dự án KCN hóa chất của Tập đoàn Chemical Beyern (Đức) vào KCN Quế Võ 3.

 - Cấp mới khoảng 15-20 dự án với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 80-100 triệu USD; cấp điều chỉnh khoảng 20 dự án; lao động các KCN tăng khoảng 2.500 - 3.000 lao động.

- Đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án cấp bách tại các KCN: VSIP - Bắc Ninh, Gia Bình, Yên Phong II, Đại Đồng-Hoàn Sơn, Thuận Thành III, Quế Võ III, Quế Võ II.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, tích cực giải quyết công tác gây mất an ninh trật tự trong các KCN.

Thường xuyên nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN theo chức năng nhiệm vụ được giao; làm việc với một số doanh nghiệp lớn, điển hình; nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai dự án theo kế hoạch của doanh nghiệp; hướng dẫn, tư vấn thủ tục, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, xử lý kịp thời các sai phạm của các doanh nghiệp.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt 6 đề án phát triển dịch vụ KCN; thực hiện các đề án phát triển dịch vụ tại các KCN.

 Ngô Sỹ Bích - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

Các tin khác

Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh: Thu hút dự án 1,4 tỷ USD từ Tập đoàn Samsung

KCN Bắc Ninh thu hút đầu tư

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về KKT, KCN