Cho thuê kho, nhà xưởng

Cho thuê nhà xưởng tại Thanh Liêm Hà Nam diện tích 1600-7000m2

Cho thuê nhà xưởng tại Thanh Liêm Hà Nam diện tích 1600-7000m2

Giá: 45000 VNĐ/m2 DT: 1,600 m2 Vị trí: Thanh Liêm - Hà Nam 16-06-2021
Cho thuê nhà xưởng 2250m2 tại KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ

Cho thuê nhà xưởng 2250m2 tại KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ

Giá: 90000 VNĐ/m2 DT: 2,250 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 10-06-2021
Cho thuê kho xưởng 1150m2/sàn thành phố Vinh Nghệ An

Cho thuê kho xưởng 1150m2/sàn thành phố Vinh Nghệ An

Giá: 42000 VNĐ/m2 DT: 1,150 m2 Vị trí: Vinh - Nghệ An 15-06-2021
Cho thuê kho 5000-10000m2 ở Đại lộ Thăng Long Hà Nội

Cho thuê kho 5000-10000m2 ở Đại lộ Thăng Long Hà Nội

Giá: 50000 VNĐ/m2 DT: 5,000 m2 Vị trí: Hoài Đức - Hà Nội 14-06-2021
Cho thuê nhà xưởng mới tại Kinh Môn Hải Dương 6000m2

Cho thuê nhà xưởng mới tại Kinh Môn Hải Dương 6000m2

Giá: 45000 VNĐ/m2 DT: 6,000 m2 Vị trí: Kinh Môn - Hải Dương 14-06-2021
Cho thuê xưởng 2000-4000m2 ở Tứ Kỳ Hải Dương

Cho thuê xưởng 2000-4000m2 ở Tứ Kỳ Hải Dương

Giá: 35000 VNĐ/m2 DT: 2,000 m2 Vị trí: Tứ Kỳ - Hải Dương 14-06-2021
Cho thuê xưởng 1200m2 ở thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội·

Cho thuê xưởng 1200m2 ở thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội·

Giá: 60000 VNĐ/m2 DT: 1,200 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 10-06-2021
Cho thuê xưởng 12000m2 tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

Cho thuê xưởng 12000m2 tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

Giá: 5 USD/m2 DT: 12,000 m2 Vị trí: Đồ Sơn - Hải Phòng 10-06-2021
Cho thuê xưởng 1800m2 ở thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ mặt đường QL6

Cho thuê xưởng 1800m2 ở thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ mặt đường QL6

Giá: 60000 VNĐ/m2 DT: 1,800 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 10-06-2021
Cho thuê xưởng 3000-6000m2 tại An Giang Tiên Lữ Hưng Yên

Cho thuê xưởng 3000-6000m2 tại An Giang Tiên Lữ Hưng Yên

Giá: 3.8 USD/m2 DT: 3,000 m2 Vị trí: Tiên Lữ - Hưng Yên 07-06-2021

Bán kho, nhà xưởng

Bán nhà xưởng 4000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán nhà xưởng 4000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 40 Tỷ DT: 4,000 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán xưởng 4000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán xưởng 4000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 26 Tỷ DT: 4,000 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán xưởng 3000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán xưởng 3000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 29 Tỷ DT: 3,000 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán xưởng 1800m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán xưởng 1800m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 22 Tỷ DT: 1,800 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán nhà xưởng 9000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán nhà xưởng 9000m2 trong KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 6 Triệu/m2 DT: 9,000 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán 2500m2 xưởng cụm công nghiệp thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Hà Nội

Bán 2500m2 xưởng cụm công nghiệp thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Hà Nội

Giá: 6500000 VNĐ/m2 DT: 2,500 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán xưởng đẹp 2600m2 ở KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Bán xưởng đẹp 2600m2 ở KCN Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 7000000 VNĐ/m2 DT: 2,600 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021
Bán xưởng 2200m2 ở KCN Đại Yên gần Phú Nghĩa Hà Nội

Bán xưởng 2200m2 ở KCN Đại Yên gần Phú Nghĩa Hà Nội

Giá: 5000000 VNĐ/m2 DT: 2,200 m2 Vị trí: H Chương Mỹ - Hà Nội 18-06-2021