Các KCN tỉnh Hà Nam: Hoạt động hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2014

Lũy kế đến nay tại các KCN Hà Nam có 182 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 796,5 triệu USD và 91 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 8.912,7 tỷ đồng.

Kết quả thu hút và thực hiện dự án đầu tư

6 tháng đầu năm 2014, các KCN tại Hà Nam đã thu hút được 15 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 71,5 triệu USD và 03 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 392,7 tỷ đồng; có 07 lượt dự án FDI  tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 23,3 triệu USD.

Lũy kế đến nay tại các KCN có 182 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 796,5 triệu USD và 91 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 8.912,7 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2014, các doanh nghiệp đã thuê 386,6 ha/618,3 ha đất công nghiệp, đạt 62,5%; trong đó đã sử dụng 316,22 ha, hiệu suất sử dụng đất đạt 81,7%.

Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN trong 06 tháng đầu năm 2014 đạt 306,3 tỷ đồng và 69,7 triệu USD. Lũy kế đến tháng 6/2014, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN là 619,7 triệu USD, đạt 81,9% tổng vốn đăng ký và 7.288,1 tỷ đồng, đạt 82,0% tổng vốn đăng ký.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2014 đã có 14 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tại các KCN Hà Nam là 148 doanh nghiệp; bên cạnh đó, có 30 dự án đang tiến hành xây dựng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt được như sau: giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đạt 6.676 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và đạt 53% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 468 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và đạt 55% kế hoạch của năm (trong đó thu thuế nội địa đạt 172 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu đạt 296 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 311 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ và đạt 55% kế hoạch năm; các loại sản phẩm chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm: có 15/17 loại sản phẩm đạt từ 53% đến 112% kế hoạch năm, cụ thể như: thiết bị điện tử đạt 112% kế hoạch năm, bộ dây cáp điện trong ô tô đạt 89% kế hoạch năm, sữa đạt 63% kế hoạch năm, hạt nhựa đạt 83% kế hoạch năm, thức ăn đạt 71% kế hoạch năm,…

Công tác quản lý doanh nghiệp

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai của các dự án, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục hành chính cần thiết, tư vấn hướng dẫn trong công tác tuyển dụng và thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nắm bắt tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế; chủ động, tích cực nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, qua đó phối hợp với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, đặc biệt các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Trong tháng 5/2014, trước tình hình diễn biến phức tạp về việc công nhân tại một số KCN của tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh,… biểu tình, đập phá tài sản của các nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan, Ban Quản lý đã tập trung tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Do được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc kịp thời của các ngành, do vậy trong các KCN của tỉnh không có hiện tượng công nhân tụ tập biểu tình, gây rối, đập phá doanh nghiệp.

Lũy kế đến tháng 6/2014, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp KCN Hà Nam là 31.611 lao động (trong đó lao động trong tỉnh là 22.648 người, chiếm 74,9% tổng số lao động), riêng trong 6 tháng đầu năm 2014 số lao động tăng thêm là 2.539 lao động, tăng 110% so với cùng kỳ và đạt 50,7% kế hoạch năm (trong đó, cán bộ của Ban đã trực tiếp phối hợp với các xã trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ gửi các doanh nghiệp và đã tuyển thêm được 952 lao động cho các doanh nghiệp).

6 tháng đầu năm 2014, Ban đã cấp mới 48 giấy phép lao động, cấp lại 08 giấy phép lao động và thu lại 14 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, nâng tổng số lao động nước ngoài được cấp phép là 259 lao động, đạt 100% số lao động nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp phép; có 13 doanh nghiệp được chấp thuận đăng ký thang bảng lương, 9 doanh nghiệp được chấp thuận Thoả ước lao động tập thể, 10 doanh nghiệp được chấp thuận Nội quy lao động.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về môi trường. Cơ bản các doanh nghiệp đã có nhận thức tốt về công tác bảo vệ môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 09 báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp đăng ký 03 bản cam kết bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra cấp 04 giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời cử cán bộ thường xuyên ở các KCN để quản lý theo dõi và xử lý kịp thời đối với những hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường.

Doanh nghiệp trong KCN tỉnh Hà Nam

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Về đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng tốt nhất để đáp ứng được các yêu cầu của nhà đầu tư.

Về công tác thu hút đầu tư, quản lý sau cấp phép đầu tư: Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp, qua đó có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, đảm bảo các thủ tục liên quan đến đầu tư đều được giải quyết nhanh hơn so với quy định, đặc biệt có thể cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngay trong ngày khi nhà đầu tư có hồ sơ hợp lệ; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, phấn đấu 6 tháng cuối năm thu hút thêm khoảng 8 đến 10 dự án đầu tư vào các KCN.

Về công tác quản lý doanh nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2013, tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho chủ sử dụng lao động và công nhân lao động, nhất là các công ty mới đi vào hoạt động năm 2014; chủ động rà soát, phân loại đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài; tổ chức thẩm định kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp sử dụng lao động địa phương.

Giải pháp thực hiện

Để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra cho 6 tháng cuối năm nhằm phát huy hơn nữa kết quả thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cũng đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Tăng cường hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng KCN, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, nhằm tạo mặt bằng sẵn có để tiếp nhận dự án đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp các dịch vụ về điện, nước sạch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư, bên cạnh việc xúc tiến đầu tư nhằm vào thị trường nước ngoài cần quan tâm, tổ chức mời gọi các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước về tìm hiểu đầu tư tại các KCN của tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.

- Tăng cường công tác quản lý về quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường KCN, quản lý lao động, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp về công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các KCN.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các nhà đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Thực hiện nghiêm túc cam kết của tỉnh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp trong KCN nói riêng.

Trần Xuân Dưỡng - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

 

Các tin khác

TPHCM: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án OneHub Saigon