Tin tức

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư từ Nước Ngoài

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư từ Nước Ngoài

09:16 25-08-2014

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2014, có 14 dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN trong tỉnh với diện tích đất cho thuê đạt 21ha và 06 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Chi tiết...